دوشنبه 22 مهر 1398

آگهی استخدام

 

شرکت سپاهان لیفتر در نظر دارد از تاریخ 1395/09/18 برای گسترش سیستم خدمات پس از فروش خود تعدادی خانم با روابط عمومی بالا و خوش بیان و مدرک تحصیلی حداقل دیپلم را استخدام نماید.

 

برای ارسال رزومه خود می توانید در بخش فرم ها ،فرم استخدام را پر نمائید.