سه شنبه 09 آذر 1400

پرسنل فروش وخدمات پس از فروش

                                          پرسنل فروش وخدمات پس از فروش شرکت

عکس

نام ونام خانوادگی

سمت

تحصیلات

شماره تماس

690-1

 

 

 محمد رسولی

 

  

مدیر فروش

 

 

 کارشناس مهندسی مکانیک

 

 

 ۰۹۱۳۱۱۳۶۳۷۴

1357-1

 

 

مجتبی موسوی

 

 

 

 کارشناس فروش

 

 

 کارشناس مهندسی مکانیک

 

 

۰۳۱۴۵۶۴۲۲۰۰

1342-1

 

 

 آرین آریایی

 

 

 کارشناس فروش

 

 

 کارشناس ارشد مهندسی مکانیک

 

 

 ۰۳۱۴۵۶۴۲۲۰۰

1168

 

 

 قاسم صادقی

 

 

 کارشناس فروش

 

 

 کارشناس مهندسی مکانیک

 

 

 ۰۹۱۲۷۱۸۰۶۵۲

1004-1

 

 

مهدی اکبری

 

 

مدیر خدمات پس از فروش

 

 

کارشناس مهندسی مکانیک

 

 

۰۳۱۴۵۶۴۳۰۰۱

1162

 

 

 لیلا سلحشور

 

 

 کارشناس خدمات پس از فروش

 

 

 کارشناس مهندسی مکانیک

 

 

 ۰۲۱۸۸۸۳۰۳۶۰

1278-1

 

 

مهدی حفیظی

 

 

کارشناس خدمات پس از فروش

 

 

کارشناس مهندسی مکانیک

 

 

۰۹۱۳۴۰۸۲۸۹۴

1249-1

 

 

علی مکتبی فرد

 

 

کارشناس خدمات پس از فروش

 

 

کارشناس ارشد مهندسی برق

 

 

۰۳۱۴۵۶۴۳۰۰۱

1216-1

 

 

سمانه عبدالی

 

 

کارشناس خدمات پس از فروش

 

 

کارشناس مهندسی مکانیک

 

 

۰۳۱۴۵۶۴۳۰۰۱

699-1

 

 

بهزاد مهدیان

 

 

مدیر تعمیرگاه مرکزی

 

 

کارشناس مهندسی مکانیک

 

 

۰۹۱۳۳۲۹۶۰۲۳